Loading...

Initial language selection is based on your web browser preferences.

Info

Error

Description

Ap croeseiriau Cymraeg gyda thair lefel anhawster. Mae sawl twyll i’ch helpu os oes angen a hefyd, gallwch ddewis chwarae yn erbyn y cloc.

A Welsh language crossword app which is split into three levels of difficulty. There are cheats to help you along the way and an option to play against the clock!


Mwy o wybodaeth/ Further information:

Lluniwyd yr ap ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 i Flwyddyn 13 ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg. Bydd hefyd yn ddefnyddiol iawn i oedolion sy’n dysgu Cymraeg sy’n dymuno ehangu eu geirfa.

The crosswords were designed for Year 7 to Year 13 pupils in Welsh-medium secondary schools. It will also be very useful for adult learners of Welsh who wish to extend their vocabulary.